Frézování komínů

Frézování komínů Hradec Králové

Provádíme frézování komínů pro následné vložkování na území celého královehradeckého kraje. 
 
Frézovat lze:
  • Komíny rovné i mírně uhýbané
  • Všechny průřezy - kruhový, čtvercový i obdélníkový komínový průduch
  • Zděné komínové průduchy z cihel a betonu
  • Azbestocementové (osinkocementové) a keramické (šamotové) komínové vložky lze frézovat obtížně 
  • Vestavěné a přistavěné komíny, u samostatně stojících komínů je nutno posoudit statiku
Nelze frézovat kovové (plechové) komínové vložky, komínové vložky z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury)
 
Při frézování komínu je možné odebrat u vestavěných a přistavěných komínů až 1/3 tloušťky komínového zdiva. Tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 150 mm a tloušťce komínového zdiva 150 mm, lze odebrat až 50 mm komínového zdiva a tím zvětšit průměr komínového průduchu na 250 mm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230 mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno vyfrézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat. Komínové průduchy, které budou použity jako ventilace, se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem komínového zdiva se to však doporučuje.
 
Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:
 
  • Komín musí být průchozí po celé délce - po dohodě může zprůchodnění komínu provést naše kominická firma
  • Musí být zajištěn bezpečný přístup k ústí komínu
  • Všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso, musí být po dobu frézování komínu přístupné
  • Komín nesmí být odkloněný od svislice v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech je nutno v místě odklonu vybourat montážní otvor - zajistí naše kominická firma)
  • Zákazník bere na vědomí, že se při práci může uvnitř objektu prášit a objekt podle toho zajistí

Kontakt

Jiří Mayer

Chaty 126E, Hradec Králové - Roudnička

+420 777 149 184

mayer@kominikhk.cz

IČO: 48647543

Kontaktní formulář