Kominické práce

kominické práce - čištění komínů

Kominické práce provádíme na území Královehradeckého a Pardubického kraje

kontroly  a čištění spalinových cest dle vyhlášky číslo 91/2010 je povinnen provádět každý uživatel dle předepsaných termínů. Kontroluje se celá spalinová cesta od ústí komínu po hrdlo spotřebiče. Ke kontrole a čištění spalinové cesty je třeba zajistit přístup k ústí komínu. Pravidelné čištění a kontroly spalinových cest je třeba provádě pro zajištění bezpečného provozu spotřebičů.

kominické práce - frézování komínů

Před vyvložkováním komínu je potřeba provést frézování komínového průduchu na požadovaný průměr komínové vložky. 

kominické práce - vložkování komínů

vložkování komínů je třeba provést při změně spotřebiče, nevyhovujícím stavu spalinové cesty atd. Pro vaši spalinovou cestu navrhneme optimální řešení jak po materiálové stránce tak  stránce ekonomické.

kominické práce - výstavba komínů

Realizujeme stavby nových komínů jak zděných tak nerezových , nejčastěji tříplášťové skladby. 

Reference

Stavba nerezového třísložkového komínu

Stavba nerezového třísložkového komínu

Stavba nerezového třísložkového komínu Nový Hradec Králové.

Kontakt

Jiří Mayer

Chaty 126E, Hradec Králové - Roudnička

+420 777 149 184

mayer@kominikhk.cz

IČO: 48647543

Kontaktní formulář